ขั้นตอนการเสนอโครงการ


ลงทะเบียน

Login เข้าสู่ระบบ

กรอกรายละเอียดเสนอโครงการและบันทักเข้าระบบ

รอเจ้าหน้าที่พิจารณาเพื่อบันทึกลงระบบ

เมื่อเจ้าหน้าที่พิจารณาว่าสมควรแล้วข้อมูลจะถูกบันทึกลงในระบบบริหารโครงการเพื่อรออนุมัติโครงการ